Στις ελληνικές καλένδες η Μονάδα SRF Βόλου; Στροφή στην ανακύκλωση από την κυβέρνηση

Πρίν από 10 ημέρες

Στις ελληνικές καλένδες η Μονάδα SRF Βόλου; Στροφή στην ανακύκλωση από την κυβέρνησηΣτις ελληνικές καλένδες η Μονάδα SRF Βόλου; Στροφή στην ανακύκλωση από την κυβέρνησηΣε δομική αναθεώρηση του Εθνικού Σχεδίου διαχείρισης απορριμμάτων, φαίνεται πως προχωράει η Ελληνική Κυβέρνηση, υιοθετώντας περισσότερες "πράσινες" πολιτικές με ό,τι αυτό συνεπάγεται για σχεδιασμούς του παρελθόντος όπως το έργο Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Αποβλήτων (Ο.Ε.Δ.Α) Βόλου.

Πρόκειται για την Μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων και παραγωγής δευτερογενούς καυσίμου - SRF για χρήση από τσιμεντοβιομηχανίες κ.α., έργο το οποίο έχει προκαλέσει μεγάλη συζήτηση στον Βόλο και αντιπαραθέσεις επιστημονικών φορέων, συλλογικοτήτων, κινημάτων με την Δημοτική Αρχή Βόλου.

Το αφήγημα της Δημοτικής Αρχής Μπέου ότι η Μονάδα εξυπηρετεί τον Εθνικό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων, φαίνεται να αποδυναμώνεται από την αναθεωρημένη περιβαλλοντική  πολιτική της Κυβέρνησης, η οποία έστω και με καθυστέρηση, ανάγει την ανακύκλωση σε πρώτη προτεραιότητα για να πετύχει τους εθνικούς στόχους για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, την μείωση των εκπομπών ρύπων, της θερμοκρασίας κ.α.

Με βάση το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων 2020-2030, η μετάβαση προς την κυκλική οικονομία προυποθέτει τη θέσπιση φιλόδοξων αλλά και ρεαλιστικών στόχων για τη διαχείριση αποβλήτων και ιδιαίτερα σε σχέση με την ανάκτηση και την ανακύκλωση υλικών. Σε συνδυασμό με το νόμο 4819/2021, προκύπτουν οι ακόλουθοι στόχοι που αλλάζουν το τοπίο της διαχείρισης των αποβλήτων και της ανακύκλωσης με τις Μονάδες Επεξεργασίας Αστικών Απορριμμάτων να φαντάζουν ξεπερασμένες από τις εξελίξεις της κλιματικής κρίσης.

Απαιτητικοί στόχοι
• Μείωση υγειονομικής ταφής των Αστικών Στερών Αποβλήτων (ΑΣΑ) σε ποσοστό κάτω του 10% έως το 2030.
• Άμεση εφαρμογή του συστήματος «Πληρώνω όσο Πετάω» (ή «Κερδίζω όσο Διαχωρίζω»): από την 1η Ιανουαρίου 2023 σε όλους τους Δήμους με πληθυσμό άνω των 100.000 κατοίκων και από την 1η Ιανουαρίου 2028 σε όλους τους Δήμους άνω των 20.000 κατοίκων.
• Υποχρεωτική χωριστή συλλογή των βιοαποβλήτων έως το τέλος του 2022, από τους Δήμους.
• Υποχρέωση χωριστής συλλογής και ανακύκλωσης βιοαποβλήτων μεγάλων παραγωγών με ευθύνη τους.
• Εισαγωγή από την 1.9.2022 στα σχολεία της υποχρεωτικής χωριστής συλλογής χαρτιού, γυαλιού, πλαστικών, μετάλλων, μπαταριών και αποβλήτων τροφίμων με αρμοδιότητα των Δήμων.
• Χωριστή συλλογή των επικίνδυνων αποβλήτων στα νοικοκυριά έως 01.01.2024.
• Καθιέρωση χωριστής συλλογής των κλωστουφαντουργικών προϊόντων έως την 1.1.2024.
• Αύξηση προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση των ΑΣΑ τουλάχιστον 55% κ.β. μέχρι το 2025, 60% κ.β. μέχρι το 2030 και 65% κ.β. μέχρι το 2035.
• Έως το τέλος του έτους 2023, οι Δήμοι με πληθυσμό άνω των 20.000 κατοίκων, υποχρεούνται στην υλοποίηση και λειτουργία τουλάχιστον ενός Κέντρου Δημιουργικής Επαναχρησιμοποίησης Υλικών (ΚΔΕΥ).
• Από το 2023 εφαρμόζεται η εφαρμογή συστήματος εγγυοδοσίας (DRS) για συσκευασίες αλουμινίου, γυάλινες φιάλες μίας χρήσης και πλαστικές φιάλες.
• Σε όλες τις νέες οικοδομές, θεσπίζεται η απευθείας υποχρέωση 4 χωριστών ρευμάτων συλλογής αστικών αποβλήτων (μέταλλο, χαρτί, πλαστικό, γυαλί).
• Σε όλα τα υφιστάμενα κτίρια πρέπει να διασφαλιστεί χώρος για τη συλλογή και αποθήκευση τουλάχιστον2 ρευμάτων αποβλήτων.
• Κατάρτιση νέων κανονισμών καθαριότητας στουςΔήμους, με σκοπό την επίτευξη των ποσοτικών καιποιοτικών στόχων του Τοπικού Σχεδίου ΔιαχείρισηςΑποβλήτων (ΤΣΔΑ).

Ο νέος ρόλος των Δήμων

Οι ΟΤΑ α’ βαθμού, δηλαδή οι Δήμοι, είναι αυτοί που αναλαμβάνουν τον απαιτητικό ρόλο της εφαρμογής των νόμων και των διατάξεων που σχετίζονται με την ολοκληρωμένη διαχείριση των στερεών αποβλήτων, γεγο-νός που αποτυπώνεται στο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) 2020-2030 (ΦΕΚ 185/Α/29.8.2020) και στο νέο νόμο για την ανακύκλωση 4819/2021 (ΦΕΚ 129/Α/23.6.2021).
Μέσω των Τοπικών Σχεδίων Διαχείρισης Αποβλήτων, οι Δήμοι καλούνται να συνεισφέρουν στα μέτρα πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων, στην προώθηση της επαναχρησιμοποίησης, στην ενίσχυση των ποσοστών ανακύκλωσης, στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση πολιτών, στη γρήγορη ανάπτυξη δικτύων συλλογής βιοαποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών και να συμμετέχουν στα υφιστάμενα, αλλά και στα νέα διακριτά ρεύματα αποβλήτων. 

Οι υποχρεώσεις των Δήμων

Σύμφωνα με το νόμο 4819/2021 για την ανακύκλωση, οι Δήμοι θα παίξουν κομβικό ρόλο στη στροφή προς την κυκλική οικονομία και πιο συγκεκριμένα:
1. Έως τον Ιανουάριο του 2022, οι Δήμοι υποχρεώνονται να οργανώσουν τη χωριστή συλλογή των αποβλήτων συσκευασίας σε 4 ρεύματα (για πλαστικό, χαρτί, μέταλλο, γυαλί).
2. Οι Δήμοι, όπως και όλοι οι Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, υποχρεούνται να οργανώνουν τη χωριστή συλλογή των αποβλήτων συσκευασίας σε διακριτά ρεύματα εντός των κτιρίων τους ή άλλων χώρων και εγκαταστάσεων για τα οποία φέρουν την ευθύνη λειτουργίας. Επιπλέον, θεσπίζεται η υποχρέωση των Δήμων να εφαρμόσουν το προαναφερόμενο το μέτρο σε δημοτικές εγκαταστάσεις συνάθροισης κοινού όπως αθλητικές εγκαταστάσεις, παιδικές χαρές, βρεφονηπιακούς σταθμούς, άλλες δημοτικές εγκαταστάσεις.
3. Από το Σεπτέμβριο του 2022, όλα τα σχολεία θα πρέπει να διαθέτουν κάδους για τη χωριστή συλλογή χαρτιού, συσκευασιών, αποβλήτων τροφίμων. Οι Δήμοι είναι αρμόδιοι για τη συλλογή των ως άνω αποβλήτων.
4. Καθιερώνεται η χωριστή συλλογή των επικίνδυνων αποβλήτων στα νοικοκυριά, από είδη καθημερινής χρήσης, όπως προϊόντα καθαρισμού (χλωρίνες κ.ά.), βερνίκια, χρώματα κ.ά. Οι Δήμοι από τον Ιανουάριο του 2024 υποχρεούνται να οργανώνουν τη χωριστή συλλογή των αποβλήτων αυτών, είτε στα πράσινα σημεία τους είτε σε οποιονδήποτε άλλο αδειοδοτημένο χώρο, που υποδεικνύει ο οικείος Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ).
Επιπλέον βάσει του Ν.4376 (ΦΕΚ 200/Α/20.10.2020) για το σκοπό της μείωσης της κατανάλωσης των πλαστικών προϊόντων μιας χρήσης από την 1η Ιουλίου 2021, οι Ο.Τ.Α. α  βαθμού, οι οποίοι διαθέτουν δίκτυο πόσιμου νερού, υποχρεούνται να διαθέτουν κοινόχρηστες βρύσες προς δωρεάν διάθεση πόσιμου νερού σε δημοτικές αθλητικές εγκαταστάσεις και σε δημοτικές παιδικές χαρές, παρέχοντας κατάλληλη σήμανση στο κοινό που ενθαρρύνει τη χρήση επαναχρησιμοποιούμενων δοχείων νερού, καθώς και να επεκτείνουν το δίκτυο με κοινόχρηστες βρύσες προς δωρεάν διάθεση πόσιμου νερού σε κοινόχρηστους χώρους συνάθροισης κοινού εντός των ορίων της αρμοδιότητάς τους.

Αναλυτικά ο οδηγός του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης εδώ


-"Μαζί για τον Βόλο": Τα ταμεία του Δήμου πληρώνουν τα πριβέ γλέντια Μπέου με αυλικούς 2021-12-01 06:19:49 PM
"Μαζί για τον Βόλο": Τα ταμεία του Δήμου πληρώνουν τα πριβέ γλέντια Μπέου με αυλικούς Από τη Δημοτική Κίνηση "Μαζί για τον Βόλο" ανακοινώθηκαν τα εξής: Σε μια πόλη που σε κάθε σπίτι γνωρίζουμε για κάποιον που έφυγε, με την πανδημία να διανύει απίστευτη έξαρση παράλληλα με το πένθος για τον χαμό των συνανθρώπων μας, το να οργανώνονται εκδηλώσεις με τέτοιο τρόπο σαν να μη συμβαίνει τίποτα είναι έλλειψη ενσυναίσθησης
Έσβησε σε γυμναστήριο ο 48χρονος Δήμος Καπουράνης 2021-12-01 05:18:26 PM
Έσβησε σε γυμναστήριο ο 48χρονος Δήμος Καπουράνης Θλίψη προκάλεσε στην τοπική κοινωνία η είδηση του αιφνίδιου θανάτου από παθολογικά αίτια του 48χρονου Δήμου Καπουράνη, χθες το βράδυ σε γυμναστήριο πολεμικών τεχνών του Βόλου

1


1

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
 • ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
 • ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ
 • ΤΑΔΕ ΕΦΗ
 • MY...ΑΛΕΠΟΥ
 • ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
 • ΑΘΛΗΤΙΚΑ
 • ΚΟΙΝΩΝΙΑ
 • ΠΟΛΙΤΙΚΗ
 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
 • ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
 • ΚΟΣΜΟΣ
 • ΕΥ ΖΗΝ
 • ΓΥΝΑΙΚΑ
 • ADVERTORIAL
 • ΧΡΗΣΙΜΑ
 • ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
 • ΚΑΥΣΙΜΑ
 • ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ
 • ΒΡΕΣ ΔΟΥΛΕΙΑ
 • ΒΟΛΟΣ ΚΑΙΡΟΣ

 • SOCIAL
 •   Facebook
 •   Titter
 •   Youtube
 •   Instagram
 • ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


  NEWSROOM MYVOLOS.NET

  Ειδησεογραφικό Τμήμα: info@myvolos.net
  Τηλέφωνα επικοινωνίας: 6948833100

  Ηλεκτρονική αποστολή σχολίων, αγγελιών και φωτογραφιών: info@myvolos.net

  ADVERTISING MYVOLOS.NET

  Διαφημιστικό Τμήμα:
  Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6948833100
  Email: sales@myvolos.net

  Follow as
  Μέλος του
  eMedia
  myvolos.net e-νημέρωση με άποψη


  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ
  Top