19 αποτελέσματα

Βραδυνές ώρες καταγράφονται οι περισσότερες ωριαίες υπερβάσεις μικροσωματίδων στον Βόλο 2022-02-22 01:59:23 PM
Βραδυνές ώρες καταγράφονται οι περισσότερες ωριαίες υπερβάσεις μικροσωματίδων στον Βόλο Σύμφωνα με τις μετρήσεις του Σταθμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος που είναι εγκατεστημένος στο 1ο Δημοτικό Σχολείο, τα αιωρούμενα σωματίδια pm 10 κατέγραψαν στις 17 Φεβρουαρίου μέσο όρο τιμών 34 μg/m3, στις 18  Φεβρουαρίου μέσο όρο τιμών 26 μg/m3, στις 19  Φεβρουαρίου μέσο όρο τιμών 33 μg/m3 και στις 20 Φεβρουαρίου μέσο όρο τιμών  66 μg/m3
Ημερήσιες υπερβάσεις αιωρούμενων σωματιδίων στον Βόλο 2022-02-17 07:18:02 PM
Ημερήσιες υπερβάσεις αιωρούμενων σωματιδίων στον Βόλο Σύμφωνα με τις μετρήσεις του Σταθμού που είναι εγκατεστημένος στο 1ο Δημοτικό Σχολείο, τα αιωρούμενα σωματίδια pm 10 κατέγραψαν στις 14 Φεβρουαρίου μέσο όρο τιμών 41 μg/m3, στις 15 Φεβρουαρίου μέσο όρο τιμών 45 μg/m3 και στις 16 Φεβρουαρίου μέσο όρο τιμών 56 μg/m3
Ημερήσιες υπερβάσεις αιωρούμενων σωματιδίων στον Βόλο 2022-02-14 08:02:12 PM
Ημερήσιες υπερβάσεις αιωρούμενων σωματιδίων στον Βόλο Η ποιότητα της ατμόσφαιρας στον Βόλο, όπως δείχνουν τα στοιχεία του Σταθμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος:Σύμφωνα με τις μετρήσεις του Σταθμού  που είναι εγκατεστημένος στο 1ο Δημοτικό Σχολείο, τα αιωρούμενα σωματίδια pm10 κατέγραψαν στις 10 Φεβρουαρίου μέσο όρο τιμών 31 μg/m3, στις 11 Φεβρουαρίου μέσο όρο τιμών 40 μg/m3, στις 12 Φεβρουαρίου μέσο όρο τιμών 53  μg/m3 και στις 13 Φεβρουαρίου μέσο όρο τιμών 45 μg/m3
Οι μετρήσεις του Υπ. Περιβάλλοντος για την ποιότητα της ατμόσφαιρας στον Βόλο 2022-02-10 05:32:40 PM
Οι μετρήσεις του Υπ. Περιβάλλοντος για την ποιότητα της ατμόσφαιρας στον Βόλο Η ποιότητα της ατμόσφαιρας στον Βόλο, όπως δείχνουν τα στοιχεία του Σταθμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος:Σύμφωνα με τις μετρήσεις του Σταθμού  που είναι εγκατεστημένος στο 1ο Δημοτικό Σχολείο, τα αιωρούμενα σωματίδια  pm 10 κατέγραψαν  στις 7 Φεβρουαρίου μέσο όρο τιμών 42  μg/m3, στις 8 Φεβρουαρίου μέσο όρο τιμών 15  μg/m3 και στις 9 Φεβρουαρίου μέσο όρο τιμών 21 μg/m3
GreenYourAir: Κάτω από το Ελληνικό όριο τα μικροσωματίδια στον Βόλο 2020 και 2021, πάνω από τα όρια του Π.Ο.Υ. 2022-02-09 05:09:24 PM
GreenYourAir: Κάτω από το Ελληνικό όριο τα μικροσωματίδια στον Βόλο 2020 και 2021, πάνω από τα όρια του Π.Ο.Υ. Στοιχεία μετρήσεων αιωρούμενων σωματιδίων στον Βόλο την διετία 2020-2021 έδωσε στη δημοσιότητα η ερευνητική ομάδα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας GreenYourAir με επιστημονικούς υπεύθυνους τον Αναπληρωτή Καθηγητή Γεώργιο Δ
Ημερήσιες υπερβάσεις αιωρούμενων σωματιδίων στον Βόλο 2022-02-01 11:23:54 AM
Ημερήσιες υπερβάσεις αιωρούμενων σωματιδίων στον Βόλο Η ποιότητα της ατμόσφαιρας στον Βόλο, όπως δείχνουν τα στοιχεία του Σταθμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος: Σύμφωνα με τις μετρήσεις του Σταθμού  που είναι εγκατεστημένος στο 1ο Δημοτικό Σχολείο, τα αιωρούμενα σωματίδια  pm 10 κατέγραψαν   στις 27 Ιανουαρίου μέσο όρο τιμών 29  μg/m3, στις 28 Ιανουαρίου μέσο όρο τιμών  57  μg/m3,  στις 29 Ιανουαρίου μέσο όρο τιμών 43  μg/m3 και στις 30  Ιανουαρίου μέσο όρο τιμών     32 μg/m3
Οι μετρήσεις του Υπ. Περιβάλλοντος για την ποιότητα της ατμόσφαιρας στον Βόλο 2022-01-14 08:10:47 AM
Οι μετρήσεις του Υπ. Περιβάλλοντος για την ποιότητα της ατμόσφαιρας στον Βόλο Η ποιότητα της ατμόσφαιρας στον Βόλο, όπως δείχνουν τα στοιχεία του Σταθμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος:Σύμφωνα με τις μετρήσεις του Σταθμού  που είναι εγκατεστημένος στο 1ο Δημοτικό Σχολείο, τα αιωρούμενα σωματίδια  pm 10 κατέγραψαν   στις 10 Ιανουαρίου μέσο όρο τιμών 31 μg/m3, στις 11 Ιανουαρίου μέσο όρο τιμών   15 μg/m3 και στις 12  Ιανουαρίου μέσο όρο τιμών  18  μg/m3
Οι μετρήσεις του Υπ. Περιβάλλοντος για την ατμόσφαιρα στον Βόλο 2022-01-08 09:42:31 AM
Οι μετρήσεις του Υπ. Περιβάλλοντος για την ατμόσφαιρα στον Βόλο Η ποιότητα της ατμόσφαιρας στον Βόλο, όπως δείχνουν τα στοιχεία του Σταθμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος:Σύμφωνα με τις μετρήσεις του Σταθμού  που είναι εγκατεστημένος στο 1ο Δημοτικό Σχολείο, τα αιωρούμενα σωματίδια  pm 10 κατέγραψαν   στις 3 Ιανουαρίου μέσο όρο τιμών 38  μg/m3, στις 4 Ιανουαρίου μέσο όρο τιμών  43  μg/m3, στις 5 Ιανουαρίου μέσο όρο τιμών  59  μg/m3 και στις 6  Ιανουαρίου μέσο όρο τιμών  46 μg/m3
Βραδυνές ώρες οι περισσότερες υπερβάσεις αιωρούμενων σωματιδίων στον Βόλο 2021-12-30 06:47:13 PM
Βραδυνές ώρες οι περισσότερες υπερβάσεις αιωρούμενων σωματιδίων στον Βόλο Υπερβάσεις ωριαίων τιμών βραδινές ώρες, κατέγραψε και πάλι ο σταθμό του Υπ
Οι μετρήσεις του Υπ. Περιβάλλοντος για την ποιότητα της ατμόσφαιρας στον Βόλο 2021-04-15 08:04:50 PM
Οι μετρήσεις του Υπ. Περιβάλλοντος για την ποιότητα της ατμόσφαιρας στον Βόλο Η ποιότητα της ατμόσφαιρας στον Βόλο, όπως δείχνουν τα στοιχεία του Σταθμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος:Σύμφωνα με τις μετρήσεις του Σταθμού  που είναι εγκατεστημένος στο 1ο Δημοτικό Σχολείο, τα αιωρούμενα σωματίδια  pm 10 κατέγραψαν  στις  12 Απριλίου   μέσο όρο τιμών 23  μg/m3, στις 13 Απριλίου μέσο όρο τιμών  33 μg/m3 και στις 14 Απριλίου μέσο όρο τιμών 26  μg/m3
Οι μετρήσεις του Υπ. Περιβάλλοντος για την ποιότητα της ατμόσφαιρας στον Βόλο 2021-03-29 06:54:25 PM
Οι μετρήσεις του Υπ. Περιβάλλοντος για την ποιότητα της ατμόσφαιρας στον Βόλο Η ποιότητα της ατμόσφαιρας στον Βόλο, όπως δείχνουν τα στοιχεία του Σταθμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος:Σύμφωνα με τις μετρήσεις του Σταθμού  που είναι εγκατεστημένος στο 1ο Δημοτικό Σχολείο, τα αιωρούμενα σωματίδια  pm 10 κατέγραψαν  στις 22  Μαρτίου   μέσο όρο τιμών 16  μg/m3, στις 23 Μαρτίου μέσο όρο τιμών 16  μg/m3, στις 24 Μαρτίου μέσο όρο τιμών  19 μg/m3,  στις 25 Μαρτίου  μέσο όρο τιμών 23  μg/m3, στις 26 Μαρτίου   μέσο όρο τιμών 27  μg/m3,  στις 27 Μαρτίου μέσο όρο τιμών  32 μg/m3  και στις 28 Μαρτίου μέσο όρο τιμών  31 μg/m3
Ημερήσιες υπερβάσεις ορίων αιωρούμενων σωματιδίων στον Βόλο 2021-01-15 10:36:53 AM
Ημερήσιες υπερβάσεις ορίων αιωρούμενων σωματιδίων στον Βόλο Η ποιότητα της ατμόσφαιρας στον Βόλο, όπως δείχνουν τα στοιχεία του Σταθμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος:Σύμφωνα με τις μετρήσεις του Σταθμού  που είναι εγκατεστημένος στο 1ο Δημοτικό Σχολείο, τα αιωρούμενα σωματίδια  pm 10 κατέγραψαν στις 11 Ιανουαρίου μέσο όρο τιμών 64 μg/m3 και στις 12 Ιανουαρίου  μέσο όρο τιμών 43 μg/m3
Οι μετρήσεις του Υπ. Περιβάλλοντος για την ποιότητα της ατμόσφαιρας στον Βόλο 2021-01-11 02:53:17 PM
Οι μετρήσεις του Υπ. Περιβάλλοντος για την ποιότητα της ατμόσφαιρας στον Βόλο Η ποιότητα της ατμόσφαιρας στον Βόλο, όπως δείχνουν τα στοιχεία του Σταθμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος:Σύμφωνα με τις μετρήσεις του Σταθμού  που είναι εγκατεστημένος στο 1ο Δημοτικό Σχολείο, τα αιωρούμενα σωματίδια  pm 10 κατέγραψαν στις 7 Ιανουαρίου   μέσο όρο τιμών 28 μg/m3, στις 8 Ιανουαρίου  μέσο όρο τιμών 29 μg/m3,  στις 9 Ιανουαρίου  μέσο όρο τιμών 40 μg/m3 και στις 10  Ιανουαρίου    μέσο όρο τιμών 41 μg/m3
Οι μετρήσεις του Υπ. Περιβάλλοντος για την ποιότητα της ατμόσφαιρας στον Βόλο 2021-01-04 07:16:07 PM
Οι μετρήσεις του Υπ. Περιβάλλοντος για την ποιότητα της ατμόσφαιρας στον Βόλο Η ποιότητα της ατμόσφαιρας στον Βόλο, όπως δείχνουν τα στοιχεία του Σταθμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος:Σύμφωνα με τις μετρήσεις του Σταθμού  που είναι εγκατεστημένος στο 1ο Δημοτικό Σχολείο, τα αιωρούμενα σωματίδια  pm 10 κατέγραψαν στις 31 Δεκεμβρίου 2020 μέσο όρο τιμών 27 μg/m3, την 1η Ιανουαρίου 2021 μέσο όρο τιμών 30 μg/m3, στις 2 Ιανουαρίου  μέσο όρο τιμών 39 μg/m3 και στις 3 Ιανουαρίου  μέσο όρο τιμών 40 μg/m3
Υπερβάσεις σε μετρήσεις αιωρούμενων σωματιδίων και συστάσεις για περιορισμό στη χρήση τζακιών και ξυλόσομπων 2020-12-24 08:48:22 PM
Υπερβάσεις σε μετρήσεις αιωρούμενων σωματιδίων και συστάσεις για περιορισμό στη χρήση τζακιών και ξυλόσομπων Η ποιότητα της ατμόσφαιρας στον Βόλο, όπως δείχνουν τα στοιχεία του Σταθμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος:Σύμφωνα με τις μετρήσεις του Σταθμού  που είναι εγκατεστημένος στο 1ο Δημοτικό Σχολείο, τα αιωρούμενα σωματίδια  pm 10 κατέγραψαν στις 21 Δεκεμβρίου  μέσο όρο τιμών 31 μg/m3, στις 22 Δεκεμβρίου μέσο όρο τιμών 40 μg/m3 και στις 23 Δεκεμβρίου   μέσο όρο τιμών 52 μg/m3
Οι μετρήσεις του Υπ. Περιβάλλοντος για την ποιότητα της ατμόσφαιρας στον Βόλο 2020-12-21 03:15:01 PM
Οι μετρήσεις του Υπ. Περιβάλλοντος για την ποιότητα της ατμόσφαιρας στον Βόλο Η ποιότητα της ατμόσφαιρας στον Βόλο, όπως δείχνουν τα στοιχεία του Σταθμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος:Σύμφωνα με τις μετρήσεις του Σταθμού που είναι εγκατεστημένος στο 1ο Δημοτικό Σχολείο, τα αιωρούμενα σωματίδια pm 10 κατέγραψαν στις 17 Δεκεμβρίου μέσο όρο τιμών 40 μg/m3, στις 18 Δεκεμβρίου μέσο όρο τιμών 43 μg/m3, στις 19 Δεκεμβρίου μέσο όρο τιμών 49 μg/m3 και στις 20 Δεκεμβρίου μέσο όρο τιμών 51 μg/m3
Χωρίς υπερβάσεις η ατμόσφαιρα στον Βόλο σύμφωνα με μετρήσεις του Υπ. Περιβάλλοντος 2020-07-17 11:33:23 AM
Χωρίς υπερβάσεις η ατμόσφαιρα στον Βόλο σύμφωνα με μετρήσεις του Υπ. Περιβάλλοντος Χωρίς ατμοσφαιρική επιβάρυνση είναι η ατμόσφαιρα στον Βόλο, όπως δείχνουν τα στοιχεία του Σταθμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος
Χωρίς επιβάρυνση η ατμόσφαιρα στον Βόλο, σύμφωνα με μετρήσεις του Υπ. Περιβάλλοντος 2020-07-13 04:22:08 PM
Χωρίς επιβάρυνση η ατμόσφαιρα στον Βόλο, σύμφωνα με μετρήσεις του Υπ. Περιβάλλοντος Χωρίς ατμοσφαιρική επιβάρυνση είναι η ατμόσφαιρα στον Βόλο, όπως δείχνουν τα στοιχεία του Σταθμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος

1


1

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
 • ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
 • ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ
 • ΤΑΔΕ ΕΦΗ
 • MY...ΑΛΕΠΟΥ
 • ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
 • ΑΘΛΗΤΙΚΑ
 • ΚΟΙΝΩΝΙΑ
 • ΠΟΛΙΤΙΚΗ
 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
 • ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
 • ΚΟΣΜΟΣ
 • ΕΥ ΖΗΝ
 • ΓΥΝΑΙΚΑ
 • ADVERTORIAL
 • ΧΡΗΣΙΜΑ
 • ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
 • ΚΑΥΣΙΜΑ
 • ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ
 • ΒΡΕΣ ΔΟΥΛΕΙΑ
 • ΒΟΛΟΣ ΚΑΙΡΟΣ

 • SOCIAL
 •   Facebook
 •   Titter
 •   Youtube
 •   Instagram
 • ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


  NEWSROOM MYVOLOS.NET

  Ειδησεογραφικό Τμήμα: info@myvolos.net
  Τηλέφωνα επικοινωνίας: 6948833100

  Ηλεκτρονική αποστολή σχολίων, αγγελιών και φωτογραφιών: info@myvolos.net

  ADVERTISING MYVOLOS.NET

  Διαφημιστικό Τμήμα:
  Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6948833100
  Email: sales@myvolos.net

  Follow as
  Μέλος του
  eMedia
  myvolos.net e-νημέρωση με άποψη


  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ
  Top